Chov tukanů

od mir.dubina@gmail.com

Úvod

Tukani jsou nápadní ptáci z tropů Střední a Jižní Ameriky. Co tukany na první pohled odlišuje od ostatních ptáků je jejich velký, barevný zobák. Zobák tukana může dorůst až do délky 20 cm a tvoří třetinu délky jejich těla. Je lehký jako pírko, protože je tvořený keratinem, stejně jako lidské vlasy a nehty.

Tukani jsou středně velcí ptáci, většinou o velikosti holuba. Mají štíhlé tělo, krátký ocas, krátké nohy a silné křídla. Největším druhem je tukan toco, který může měřit až 60 cm a vážit více než 600 gramů.

Nejnápadnějším znakem tukanů je ale jejich pestré zbarvení. Většinou mají černé, bílé a žluté, oranžové nebo červené peří v různých kombinacích. Zobáky jsou také pestrobarevné v odstínech červené, oranžové, žluté, zelené nebo fialové. Toto pestré zbarvení je typické pro ptáky žijící v deštných pralesech.

Historie chovu

Chov tukanů v zajetí má poměrně krátkou historii. První zaznamenané případy chovu těchto exotických ptáků spadají do 19. století, kdy byli tukani poprvé přivezeni ze Střední a Jižní Ameriky do Evropy a Severní Ameriky. Tehdy šlo spíše o individuální pokusy chovatelů než organizovaný chov v zoo.

První úspěšný odchov tukanů v zajetí je datován do roku 1899, kdy se to podařilo v newyorské zoo. Od té doby se chov tukanů postupně rozšiřoval do dalších zoo po celém světě. Během 20. století byly vyvinuty efektivnější metody péče a krmení, takže odchovy se stávaly častějšími. Dnes je chov tukanů již dobře zvládnutou záležitostí a tukani patří k oblíbeným obyvatelům mnoha zoologických zahrad. Jejich pestré zbarvení a zvláštní zobáky lákají návštěvníky.

Výběr druhu

Nejčastěji chované druhy jsou:

  • Barevný tukan – Nejběžnější chovaný druh. Má pestré zbarvení s velkým zobákem. Je to společenský pták vhodný pro začátečníky.
  • Tukan Prévostův – Menší druh s modrozeleným peřím. Tito tukani jsou hluční a vyžadují větší prostor.
  • Tukan zlatý – Majestátní velký druh s oranžovo-černým zbarvením. Je plachý, ale snáší se s jinými ptáky.
  • Tukan guatemalský – Středně velký druh se žlutým břichem a černým hřbetem. Inteligentní ptáci, ale citliví na změny.
  • Tukan červenozobý – Menší druh s velkým červeným zobákem. Jsou to odolní ptáci vhodní pro chov v nevyhřívaných voliérách.

Při výběru druhu je důležité zvážit prostorové možnosti a zkušenosti chovatele. Tukani jsou společenští, takže se doporučuje pořídit více jedinců.

Ubytování

Tukani potřebují prostorné ubikace, které jim umožní létat. Minimální velikost klece pro pár tukanů by měla být 2x2x2 metry. Větší druhy, jako ara ararauna, potřebují ještě větší prostor.

Klece by měly být zhotoveny z pevných kovových tyčí a pokryty síťovinou. Měly by být navrženy tak, aby umožňovaly tukanům šplhat a létat mezi bidly. Bidla by měla být z přírodních větví různých tlouštěk, aby nohy tukanů neochabovaly.

Klec by měla být vybavena miskami na vodu a krmení, houpačkami, prolézačkami a dalšími prvky, které zabaví tukany. Je dobré mít v kleci pískoviště, kde si tukani rádi vyhrabávají jamky.

Teplota v ubikaci by se měla pohybovat mezi 20-30 °C. V noci mohou tukani ocenit přisvícení, aby se lépe orientovali v prostoru. Je potřeba zajistit dostatečné větrání.

Krmení

Tukani mají specifické nároky na složení stravy. Ve volné přírodě se živí ovocem, hmyzem, drobnými obratlovci a vajíčky. V zajetí je proto důležité napodobit přirozenou stravu a dodržovat správné poměry jednotlivých složek.

Základem krmné dávky jsou ovoce a zelenina. Doporučuje se podávat směs jablek, hrušek, broskví, hroznů, papáji, banánů, rajčat, mrkve a zelených listů. Ovoce a zelenina by měly tvořit až 50% krmné dávky.

Dále je nutné přidávat bílkovinnou složku, nejčastěji ve formě živých cvrčků, zavíječů nebo jiného hmyzu. Hmyz by měl pokrýt asi 30% potřeby bílkovin. Zbytek lze doplnit například vařeným vejcem.

Pro zdraví trávicího traktu je vhodné občas podávat i myši, potkany nebo holuby. Tyto živočišné bílkoviny by však neměly přesáhnout 10% krmné dávky.

Doplňkově lze podávat granule nebo pelety pro masožravé ptáky, aby byly pokryty všechny vitamínové a minerální potřeby. Důležitým minerálem je vápník pro růst zobáku. Krmná dávka by měla být pestrá a vyvážená. Množství krmiva se odvíjí od velikosti a věku jedince. Obvykle se podává několik menších dávek denně.

Péče

Tukani jsou velmi čistotní ptáci, proto je důležité udržovat jejich klece v naprosté čistotě. Doporučuje se čistit klec každý den, odstraňovat zbytky potravy a trusu. Jednou týdně je vhodné klece důkladně vyčistit za použití dezinfekčních prostředků.

Tukani si sami nedokáží upravovat drápy, je proto potřeba jim drápky pravidelně stříhat. Ideálně jednou za 2-3 týdny zastřihnout špičky drápků. Drápky se stříhají speciálními kleštičkami na drápky.

Tukanům je také potřeba občas zastřihávat špičku zobáku, která se přirozeně obrušuje při konzumaci potravy. Zobák se stříhá kleštičkami na 1-2 mm podle potřeby, zhruba jednou za měsíc. Je důležité dbát na to, aby zobák nebyl příliš krátký. Správná délka zobáku je důležitá pro krmení ptáků.

Pravidelná péče o drápky a zobák je nezbytná pro zdraví a pohodu tukanů v zajetí.

Rozmnožování

Tukani se rozmnožují od listopadu do března. Sameček začne dvořit samičce tím, že jí krmí a pozorně se o ni stará. Když je samička připravená, vyhrabe si v pařezu dutinu, která bude sloužit jako hnízdo. Samička snáší 2 až 4 vejce, na kterých sedí sama po dobu 16 až 20 dní. Samec jí během této doby nosí potravu.

Tukani jsou velmi citliví na rušení během hnízdění. Je důležité jim v této době dopřát klid a soukromí. Jakékoliv vyrušování by mohlo vést k opuštění hnízda. Chovatelé by se měli vyvarovat vstupu do voliéry a jakýchkoliv hlučných prací v blízkosti.

Inkubace

Inkubace vajec tukanů probíhá v inkubátoru. Samice střídavě sedí na vejcích 28-30 dní. Samec se ve venkovních voliérách též podílí na sezení, ale v zajetí samice sedí většinou sama.

Vejce je nutné pravidelně otáčet, aby se žloutek nedotýkal stěn skořápky. Teplota v inkubátoru by měla být udržována na 34-36°C a vlhkost kolem 60%. Před líhnutím teplotu snížíme na 32°C.

Délka sezení na vejcích je u různých druhů odlišná:

  • Tukan toco: 29-30 dní
  • Tukan obrovský: 24-26 dní
  • Tukan žlutoramenný: 28 dní
  • Tukan černozobý: 26-28 dní

Doba sezení závisí na velikosti ptačího druhu. Menší druhy tukanů se líhnou po delší době než větší druhy. Správná inkubace je důležitá pro úspěšné odchovy mláďat.

Odchov

Mláďata tukanů potřebují zpočátku velmi časté krmení. V prvních dvou týdnech života je krmí rodiče každých 10-20 minut měkkou stravou bohatou na proteiny. Ideální je směs složená z vaječného žloutku, kousků masa, ovoce a zeleniny. Mláďata mají malé zobáky, proto je důležité potravu nasekat na malé kousky.

S přibývajícím věkem a růstem zobáku se intervaly krmení prodlužují na každou hodinu. Postupně lze zařazovat větší kousky potravy. V 6 týdnech věku jsou mláďata již schopna přijímat stejnou stravu jako dospělí. I nadále je ale důležité zajistit dostatek živin pro správný růst a vývoj.

Mláďata z hnízda vylétají zhruba v 10 týdnech života. I poté ještě nějakou dobu potřebují dohled a přikrmování rodiči, než se zcela osamostatní. Péče o potomstvo je u tukanů velmi náročná, ale odměnou je pohled na krásně vybarvená a zdravá mláďata.

Chovné páry

Výběr vhodného páru je klíčový pro úspěšný odchov. Je důležité vybrat jedince stejného druhu a poddruhu, kteří jsou sexuálně dospělí. Samci a samice by měli být přibližně stejně staří a velcí, aby se předešlo problémům při páření.

Ideální je začít s mladým párem, který spolu ještě nežil. Starší ptáci již mohou mít zažité stereotypy chování a mohou mít problémy s adaptací na nového partnera. Ptáci by měli být temperamentně kompatibilní. Příliš agresivní samec může ublížit samici. Naopak příliš plaší samice se může stát terčem agrese ze strany samce.

Důležité je poskytnout páru dostatek prostoru, aby si vytvořili vlastní teritorium. Měli by mít možnost se v případě konfliktu schovat a ukrýt před partnerem. Samostatné krmení a napájení mimo dohled partnera může také pomoci snížit agresi.

I přes veškerou snahu se některé páry prostě nesnesou. V takových případech je lepší ptáky rozdělit a najít jim nové partnery, než držet nekompatibilní pár pohromadě. Správný výběr a ladění páru je základem pro harmonické soužití a úspěšný odchov.

You may also like