Chov užitkové i okrasné drůbeže

od mir.dubina@gmail.com

Krmení drůbeže je základním pilířem úspěšného chovu. Zajišťuje nejen růst a produkci drůbeže, ale také její zdraví, kondici a kvalitu produktů. Správná výživa je proto klíčová pro dosažení optimálních výsledků.

Krmení drůbeže zahrnuje nejen samotnou skladbu krmné dávky a krmný režim, ale také způsob krmení a zajištění vody. Cílem je pokrýt všechny nutriční potřeby zvířat v jednotlivých fázích jejich růstu tak, aby byl podpořen jejich genetický potenciál pro růst a produkci. Při krmení je třeba brát v úvahu druh a kategorii chované drůbeže.

Správná výživa ovlivňuje nejen produktivitu a ekonomiku chovu, ale má vliv i na kvalitu produktů, zdraví a welfare zvířat. Je proto důležité věnovat krmení drůbeže náležitou pozornost a využívat aktuální poznatky výživy a krmení.

Základní nutriční požadavky

K naplnění genetického růstového potenciálu drůbeže jsou potřeba esenciální živiny. Nejdůležitější jsou:

Bílkoviny a aminokyseliny

 • Drůbež potřebuje bílkoviny pro tvorbu svalové hmoty. Ideální poměr esenciálních aminokyselin zajistí plnohodnotné proteiny.
 • Limitující aminokyseliny jsou methionin a lysin. Jejich nedostatek snižuje využitelnost ostatních aminokyselin.
 • Optimální zastoupení bílkovin v krmné dávce se pohybuje kolem 18-22 % v sušině.

Energie

 • Hlavním zdrojem energie u drůbeže jsou sacharidy, dále tuky.
 • Energetická hodnota krmiva musí odpovídat energetickým nárokům daného druhu a kategorie.
 • Nedostatek energie vede ke snížení přírůstků a využití rezerv organismu.

Vitamíny a minerální látky

 • Vitamíny (A, D, E, K) a minerály (vápník, fosfor, sodík, draslík, hořčík, zinek) jsou nezbytné pro správné fyziologické funkce.
 • Jejich obsahem v krmné dávce předcházíme různým metabolickým poruchám.
 • Součástí krmných směsí jsou vitamínové a minerální přípravky.

Složení krmné dávky

Složení krmné dávky pro drůbež je velmi důležité, protože ovlivňuje zdraví, růst a produkci drůbeže. Základní složky krmné dávky jsou:

Obiloviny

Obiloviny, jako je kukuřice, pšenice, ječmen či oves, tvoří základ krmné dávky. Poskytují především energetický zdroj ve formě škrobu. Nejvíce používanou obilovinou ve výživě drůbeže je kukuřice pro svůj vysoký obsah energie. Pšenice a ječmen se využívají také často.

Olejniny

Jako zdroj tuku se do krmných dávek přidávají olejniny, nejčastěji sójový a řepkový extrahovaný šrot. Olejniny obsahují esenciální mastné kyseliny a zlepšují tedy výživovou hodnotu krmiva.

Krmné směsi

Hotové krmné směsi sestavené podle fáze výživy a kategorie drůbeže se používají často pro svou vyváženost živin. Obsahují vhodný poměr obilovin, olejnin, vitaminů, minerálů a aminokyselin. Usnadňují krmení a zajišťují optimální příjem živin. Je ale potřeba kontrolovat jejich kvalitu.

Fáze výživy

Výživa drůbeže se liší v závislosti na jejím věku a účelu chovu.

Kuřata

U kuřat v prvních dnech života je důležité zajistit vhodné startovací krmivo. To by mělo obsahovat vysoký podíl vysoce kvalitních živočišných bílkovin pro rychlý růst a rozvoj, aminokyseliny pro tvorbu svalové hmoty a vitamíny A, D3, E pro posílení imunity. Postupně se přechází na krmivo s nižším obsahem bílkovin a vyšším obsahem sacharidů.

Nosnice

U nosnic je klíčové přizpůsobit krmnou dávku fázi snášky. V období růstu se klade důraz na bílkoviny, vápník a fosfor. Při nástupu snášky je potřeba zvýšit podíl vápníku, vitamínu D a stopových prvků. Během snášky je důležitá vyvážená výživa s dostatkem vápníku pro tvorbu kvalitní skořápky. Před začátkem nové snáškové periody je vhodné nosnice odchovat.

Brojlerová kuřata

U brojlerových kuřat je cílem co nejrychlejší růst. Krmivo pro ně proto obsahuje vysoký podíl energeticky bohatých látek jako kukuřice, pšenice nebo ječmen. Důležitý je také vysoký obsah plnohodnotných bílkovin. Postupně se navyšuje podíl tuku a snižuje podíl bílkovin tak, aby nedocházelo k tučnatění jater. Přídavek enzymů zlepšuje stravitelnost a využití živin.

Způsoby krmení

Krmení drůbeže se zpravidla provádí třemi hlavními způsoby – ad libitum, restriktivně a fázově.

Ad libitum

Ad libitum je způsob krmení, kdy má drůbež neomezený přístup ke krmivu. Krmivo je zvířatům volně dostupné po celý den a mohou se krmit dle potřeby. Tento způsob se často používá u nosnic. Výhodou je jednoduchost, nevýhodou pak plýtvání krmivem a horší kontrola příjmu živin.

Restriktivní

Při restriktivním krmení je omezen denní přísun krmiva na určité množství. Cílem je optimalizovat využití krmné dávky a snížit plýtvání. Množství krmiva se určuje podle fáze chovu, plemene a produkčního zaměření. Je nutné hlídat spotřebu a upravovat dávky. Tento způsob se hodí pro intenzivní chovy.

Fázové

Fázové krmení spočívá v podávání speciálních krmných směsí v jednotlivých fázích chovu. Složení krmiva se mění podle aktuálních nároků a potřeb zvířat. Například pro kuřata, rostoucí, dospělou a snáškovou drůbež se používají odlišné krmné směsi. Fázové krmení optimalizuje výživu, růst a produkci.

Voda a napájení

Voda je základní a nezbytnou součástí výživy drůbeže. Je důležité dbát na kvalitu, dostupnost a hygienu napájení.

Kvalita vody – Voda pro drůbež by měla být čistá, bez zápachu a nezávadná. Důležité jsou zejména nízké koncentrace dusičnanů, dusitanů, železa, manganu a síry. Vysoký obsah minerálů ve vodě může snižovat využitelnost živin z krmiva.

Dostupnost vody – Drůbež by měla mít neustálý přístup k vodě. Doporučuje se alespoň 2 napáječky na 100 ks drůbeže. Napáječky by měly být umístěny tak, aby minimalizovaly rozlití vody a znečištění podestýlky.

Hygiena napájení – Napájecí systém je třeba pravidelně kontrolovat a čistit. Doporučuje se minimálně 1x týdně. Důležité je odstraňovat usazeniny a biofilm, dezinfikovat systém vhodnými prostředky.

Doplňková krmiva

Doplňková krmiva jsou důležitou součástí krmné dávky drůbeže. Slouží k obohacení základních krmiv o specifické živiny a látky. Mezi nejčastěji používaná doplňková krmiva pro drůbež patří:

Premixy

Premixy jsou směsi vitaminů, minerálů, aminokyselin a dalších látek určené k obohacení krmné dávky. Výhodou je přesné dávkování a rovnoměrné promísení živin. Premixy se vyrábí pro jednotlivé kategorie a fáze výživy drůbeže.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou základní stavební jednotky proteinů. Pro drůbež jsou důležité zejména lysin, methionin a threonin, které bývají v rostlinných krmivech limitující. Doplňování volných aminokyselin zlepšuje využití dusíkatých látek a podporuje růst.

Enzymy

Enzymy pomáhají zlepšit stravitelnost a využití živin z krmiva. Nejčastěji se pro drůbež používají enzymy štěpící nestravitelné polysacharidy obsažené v obilovinách (β-glukany, arabinoxylany). Díky enzymům lze snížit podíl kukuřice a sóji v krmné dávce.

Doplňková krmiva hrají důležitou roli v optimalizaci výživy a produktivity chovu drůbeže. Jejich použití musí být vždy založeno na aktuálních nutričních potřebách dané kategorie zvířat.

Welfare

Zajištění pohody zvířat při chovu drůbeže je velmi důležité jak z etických důvodů, tak pro zajištění kvalitní produkce. Mezi základní faktory ovlivňující welfare drůbeže patří:

 • Ustájení – poskytnutí dostatečného prostoru, podestýlky, hřad, bidýlek. Moderní systémy ustájení umožňují volný pohyb.
 • Krmení a napájení – zajištění kvalitního krmiva bez znečištění, dostatečný přístup ke krmivu a čerstvé vodě.
 • Ošetřování – šetrná manipulace, prevence stresu a zranění. Omezení nepřirozených zákroků jako zkracování zobáků.
 • Světelný a teplotní režim – zajištění přirozeného střídání světla a tmy, udržování vhodné teploty a větrání.
 • Zdravotní stav – prevence a včasná léčba onemocnění, dodržování zásad biologické bezpečnosti.
 • Chování – umožnění přirozeného chování jako hrabání, popelení, natahování křídel.

Dobré životní podmínky snižují stres, agresivitu a cannibalismus, zvyšují odolnost vůči nemocem a celkově prospívají produktivitě a kvalitě produktů. Welfare drůbeže by mělo být vnímáno jako nedílná součást moderního chovu.

Bezpečnost krmiv

Bezpečnost krmiv je zásadní pro zdraví a výkonnost drůbeže. Je třeba věnovat pozornost prevenci kontaminace, kvalitě a hygieně krmiv.

Prevence kontaminace

Krmiva mohou být kontaminována plísněmi, bakteriemi, toxiny nebo cizorodými látkami, což může způsobit vážné zdravotní problémy u drůbeže. Je důležité nakupovat krmiva pouze od prověřených dodavatelů, skladovat je v čistém a suchém prostředí, pravidelně kontrolovat jejich kvalitu a nepoužívat poškozená nebo plesnivá krmiva.

Kvalita

Kvalitní krmiva splňují požadavky na účinnost živin, jejich stravitelnost a bezpečnost. Dodržují legislativní normy a mají odpovídající fyzikální vlastnosti z hlediska structure, velikosti částic apod. Při nákupu je důležité ověřit certifikáty kvality a složení krmiv.

Hygiena

Zásadní je udržovat čistotu krmícího a skladovacího zařízení. Krmná zařízení se musí pravidelně čistit a dezinfikovat, aby se předešlo množení choroboplodných zárodků. I velmi malé zbytky starého krmiva mohou kontaminovat čerstvé krmivo. Potravinářská kvalita vody pro napájení je nezbytná.

Pečlivým dodržováním zásad prevence kontaminace, kvality krmiv a hygieny lze předejít řadě zdravotních problémů u chovu drůbeže.

Shrnutí

Krmení drůbeže je komplexní proces, který vyžaduje znalost základních nutričních požadavků jednotlivých druhů a kategorií drůbeže. Klíčové je sestavení vyvážené krmné dávky s ohledem na složení jednotlivých komponent a dodržení správného poměru živin.

Krmná dávka by měla být přizpůsobena fázi výživy, ve které se drůbež nachází. U nosnic je důležitá prevence deficitu vápníku. Brojlerům je třeba zajistit rychlý růst svalové hmoty. Mláďatům je nutné podávat krmivo s vyšším obsahem proteinů.

Krmivo je potřeba doplňovat vitamíny, minerály, enzymy a dalšími látkami. Jejich přesné dávkování konzultujte s veterinárním lékařem. Dodržujte zásady welfare a poskytněte drůbeži přístup ke kvalitní pitné vodě.

Sledujte aktuální doporučení a nařízení týkající se bezpečnosti krmiv. Správným krmením podpoříte zdraví a produktivitu drůbeže.

You may also like